Vzdělávání

 

Chybovat je sice lidské, ale v případě investování je potřeba co nejdříve chyby eliminovat. Nahlížet do budoucna se asi nikde nenaučíte, ale vzděláváním se lze vyvarovat základních začátečnických chyb. Vzdělávat se lze několika způsoby, například pravidelným sledováním finančního a burzovního zpravodajství, účastí na investičních webinářích nebo samostudiem odborné literatury. Ideální kombinace je, pokud se pro vás investování stane koníčkem, potom vás vzdělávání v oblasti finančních a burzovních trhů bude bavit a budete se učit přirozeně a se zájmem. 

Na žádném trhu, tedy ani finančním, nefunguje přímá úměra: počet vysokých škol vs. počet úspěšných investic. Nicméně, stejně jako v ostatních oborech lidské činnosti, je také pro úspěšné investování, potřeba neustálého vzdělávání a prohlubování znalostí. Doporučuje prostudovat například Vzdělávací centrum na webu Trade.com.