Ochrana finančních prostředků

ODDĚLENÉ KLIENTSKÉ ÚČTY

V souladu s evropskou regulací jsou peněžní prostředky klientů drženy na oddělených účtech, tedy odděleně od provozních prostředků společnosti Lead Capital Markets Ltd. Tyto peněžní prostředky klientů jsou vedeny na účtech renomovaných finančních institucí v rámci EU, které společnost Lead Capital Markets Ltd pečlivě vybírá.

KOMPENZAČNÍ FOND INVESTORŮ

Lead Capital Markets Ltd je členem Kompenzačního fondu investorů (the Investor Compensation Fund, ICF), založeného Kyperskou Centrální bankou a kyperskou Komisí pro cenné papíry a trhy. Kompenzační fond investorů byl založen za účelem zajištění nároků zákazníků, na které se toto krytí vztahuje, vůči společnosti Lead Capital Markets Ltd, zajištění spočívá v úhradě kompenzace v případě, že by společnost Lead Capital Markets Ltd nebyla schopna:

  • Vrátit prostředky zákazníků, na které se vztahuje kompenzace a které dluží zákazníkům nebo prostředky, které patří zákazníkům, ale jsou v dispozici společnosti Lead Capital Markets Ltd za účelem poskytování investičních služeb těmto zákazníkům, nebo
  • Předat zákazníkům, na které se vztahuje krytí, finanční instrumenty, které jím patří a které jsou v dispozici společnosti Lead Capital Markets Ltd nebo které společnost spravuje nebo drží na účet těchto zákazníků.

Členství v Kompenzačním fondu investorů zaručuje, že zákazníci Lead Capital Markets Ltd můžou požadovat kompenzaci v případě, že společnost Lead Capital Markets Ltd není schopna uspokojit nároky svých zákazníků. Krytými zákazníky, tedy zákazníky, na které se vztahuje kompenzace, se rozumí neprofesionální klienti společnosti. V souladu s pravidly Kompenzačního fondu investorů se kompenzace každému klientovi, který podléhá krytí, vyplácí maximálně do výše €20.000 bez ohledu na počet účtů klienta, měnu nebo místo poskytování služeb.

INTEGRITA A BEZPEČNOST SYSTÉMU

Hlavním zájmem společnosti Lead Capital Markets Ltd je vytvoření bezpečného a zabezpečeného obchodního prostředí. Tomuto zájmu společnost přikládá mimořádnou důležitost, pokud jde o vklady a výběry vašich těžko vydělaných peněz. Lead Capital Markets Ltd používá kombinaci pokročilých technických a fyzických bezpečnostních opatření k ochraně všech datových souborů:

  • Všechny převody dat mezi servery jsou přenášeny za použití SSL šifrování.
  • Všechny finanční transakce jsou prováděny mezinárodními poskytovateli platebních služeb s Level 1 PCI certifikátem.

OCHRANA SPOTŘEBITELE

V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070, e- mail: arbitr@finarbitr.cz. Internetové stránky finančního arbitra jsou www.finarbitr.cz.