Praha

Praha

O nás

Společnost SEFERIOS s.r.o. byla založena v roce 2013 a již několik let působí jako vázaný zástupce společnosti Leadcapital Markets Ltd obchodníka s cennými papíry se sídlem na Kypru. Svým klientům umožňuje online obchodování na finančních trzích, prostřednictvím online obchodních platforem.

Společnost nabízí široké spektrum finančních instrumentů obchodovatelných na nejoblíbenějších platformách. Obchodovat můžete odkudkoliv a kdykoliv nejen přes počítač, ale také přes mobilní aplikace.

SEFERIOS s.r.o. je dle českého práva zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204353. 

Působí jako vázaný zástupce společnosti Leadcapital Markets Ltd obchodníka s cennými papíry se sídlem na Kypru, který je na základě notifikace Kyperské komisi pro cenné papíry a trhy a České národní bance oprávněn na území České republiky poskytovat vybrané investiční služby. Ověření registrace společnosti SEFERIOS a oprávnění působit jako vázaný zástupce a poskytovat investiční služby, rozsah oprávnění jakož i rozsah oprávnění samotného obchodníka s cennými papíry naleznete na stránkách České národní banky www.cnb.cz v sekci Dohled a regulace, podsekci Seznamy a evidence.