Ověření registrace společnosti SEFERIOS, s.r.o. a oprávnění působit jako vázaný zástupce OCP a poskytovat investiční služby, rozsah oprávnění jakož i rozsah oprávnění samotného obchodníka s cennými papíry Lead Capital Markets, naleznete na stránkách České národní banky viz. www.cnb.cz v sekci "Dohled a regulace" - podsekce Seznamy a evidence.