shutterstock_525160534

Nábor zaměstnanců? Jde to i jinak!

16.2.2018

Přitom je vše velice jednoduché. Stačí prostě nové pracovníky „zaujmout“. Toho však není možné dosáhnout za pomoci klasických inzerátů, které lákají na skvělý pracovní tým nebo na vysoké platové ohodnocení. Chce to mnohem více, a to například si nechat udělat kvalitní video prezentaci, která potencionálním zájemcům firmu, a především pracovní místo, v krátkosti představí.

Jedná se o zcela nový způsob zasažení cílové skupiny. Hlavní přitom je, prezentaci šířit přes sociální sítě a vyhnout se tradičním prostředkům, jako jsou například klasické inzertní tabule.

Odborníci současně tvrdí, že video prezentace by neměla obsahovat jako prioritu představení firemní kultury, ale že by se měla přímo věnovat danému pracovnímu místu a měla by též představit kolegy, se kterými bude pracovník v kontaktu. Současně odborníci doporučují, nechat si video udělat přímo profesionály v oboru.

Ačkoliv to zní velice jednoduše, samozřejmě je třeba vše pečlivě naplánovat a předem si spočítat, jestli je zhotovení a prezentace takového náborového videa pro firmy finančně návratná. Zašli jsme se optat, jaký názor má na moderní vyhledávání zaměstnanců společnost Seferios.

Ze zkušeností Seferios, s. r. o. jsme se dozvěděli, že ačkoliv ještě „klasické“ náborové metody částečně fungují, rozhodně je třeba přemýšlet o inovativních formách vyhledávání zaměstnanců. Manažeři společnosti přiznávají, že doba jde kupředu a není možné zůstávat závislými na klasických inzertních tabulích a firemních vývěskách. Proto zmíněná společnost plánuje využít moderní technologie a vytvořit náborové video, kterým by předčila svoji konkurenci.

Z pojetí firmy Seferios je zřejmé, že inovovat je třeba ve všech oblastech a zejména všech oborech. Přejeme proto štěstí všem firmám, které inovují a chtějí být v dnešní zcela technologické době „IN“.