Možné zpoždění daňové reformy v USA

13.11.2017

Na Wall Street se tentokrát v závěru obchodního týdne během pátku 10.11.2017 nekonalo žádné rally, neboť indexy skončily kolem neutrálních hodnot (či přesněji v mírných minusech) a došlo k tomu, že byly zastaveny vícetýdenní zisky hlavních akciových indexů reprezentujících jednotlivé korporace. Ovšem ponížení hladin indexů nebylo vůbec závažné, jednalo se spíše o kosmetické změny, neboť indexy se pohybují v blízkém kontaktu se svými maximy. Navíc je podržely i solidní hospodářské výsledky a to zvláště v případě index Nasdaq Composite..

Dosavadní způsob obchodování na trzích je způsoben samozřejmě přetrvávajícím býčím sentimentem, díky již zmíněným dobrým hospodářským výsledkům za 3.Q., kde cca přes 73% firem dokázalo překonat konsensus trhů a vykázat lepší zisky. To celé znamená, že US ekonomika má dobrý výhled do dalších kvartálů. Před pondělním obchodováním dne 13.11.2017 jsou hlavní akciové indexy v USA nastaveny takto:
Blue chips index Dow Jones Industrial Average končil na 23422 bodů (-0,2%), technologicky zabarvený index Nasdaq Composite je na úrovni 6750 bodů (+0,01%), když jej podržely zejména polovodiče a širší benchmarkový index SP 500 má číslo 2582 bodů (-0,1%).

Zastavení růstu trhů má na svědomí legislativní problém, který se především týká tolik očekávaného návrhu daňového zákona. Finanční výbor Senátu je připraven k realizaci s vlastní verzi daňových úprav, která se odlišují také termínem zavedení snížení korporátních daní z 35% na 20% až od roku 2019, ovšem plán administrativy Trumpa a Kongresu zní na rok 2018. Z těchto důvodů jsou pravděpodobně objektivní obavy, že projednávání zákona bude delší, než se původně zdálo a samotné hlasování a realizace schválení by se nemuselo stihnout do svátku Thanksgiving Day či dokonce do Vánoc. Je evidentní, že stávající růst trhů byl a je spojen s aplikací zákona o daních ve snížené verzi.

Na pondělí 13.11.2017 je připraven indikátor o státním rozpočtu za říjen s očekáváním -58 mld. USD. Na komoditních trzích se ropa WTI na NYMEX dostala na kurz 56,71 USD za barel a ropa Brent stojí 63,48 USD za barel. Zlato postoupilo o 3 USD na cenu 1277 USD za trojskou unci a stříbro na COMEX má hodnotu 16,885 USD za trojskou unci. Na forexu je měnový pár EUR/USD na hranici 1,1646 USD za EUR a vztah USD/JPY je na 113,42 JPY za USD.

Otevření trhů formou indikací US futures zní na DJIA je +8 bodů a SP 500 je na +1,25 bodů.

Team analytického oddělení společnosti Seferios.

Upozornění: Všechna data, informace nebo názory (dále společně jen jako „informace“) uveřejněné na serveru Seferios mají pouze informativní a obecný charakter a nemohou proto odrážet specifické podmínky jednotlivých uživatelů. Tyto informace nejsou zamýšleny jako návrh nebo nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje ani jako investiční doporučení nebo strategie. Pokud jsou zde zmiňovány konkrétní společnosti, produkty či obchodní příležitosti, nelze to v žádném případě považovat za reklamu a jejich případné využití je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení uživatele. Přijímaná rozhodnutí by proto neměla být založena výhradně na poskytnutých informacích bez dalších konzultací a důkladného posouzení specifických podmínek. Informace zde obsažené jsou získány ze zdrojů, které Seferios považuje za věrohodné (např. zpravodajství CTK, jehož obsah je chráněný autorským právem). Přes veškerou snahu zajistit, aby zde uvedené informace byly spolehlivé, není možné garantovat jejich správnost a Seferios neodpovídá za případné chyby nebo opomenutí, ani za správnost, celistvost, aktuálnost nebo spolehlivost uváděných informací k datu jejich zveřejnění či dále v budoucnosti. Každá investice zahrnuje určitou míru rizika, ale riziko ztráty při obchodování na mimoburzovních finančních trzích (Forex) je podstatné. Výsledky investic minulého období nejsou zárukou výnosů budoucích. Pokud uživatel uvažuje o obchodování na těchto trzích, měl by si být tohoto rizika vědom, aby se před investováním dokázal kvalifikovaně rozhodnout. Seferios nezaručuje uživatelům zisk, výnos ani návratnost jakékoliv investice založené na zde uvedených informacích, nebude se podílet na zisku a nenese zodpovědnost za žádné důsledky nebo případné ztráty vycházející z těchto informací jako celku nebo jejich části. Zde obsažené informace vyjadřují názory Seferios a Seferios si vyhrazuje právo na jejich změnu nebo odvolání kdykoliv v budoucnu bez předchozího upozornění. Forex24.cz rovněž není povinen zde uvedené informace aktualizovat. Jakékoliv neautorizované použití, redistribuce nebo šíření těchto informací

Ovšem ponížení hladin indexů nebylo vůbec závažné, jednalo se spíše o kosmetické změny, neboť indexy se pohybují v blízkém kontaktu se svými maximy. Navíc je podržely i solidní hospodářské výsledky a to zvláště v případě index Nasdaq Composite..

Dosavadní způsob obchodování na trzích je způsoben samozřejmě přetrvávajícím býčím sentimentem, díky již zmíněným dobrým hospodářským výsledkům za 3.Q., kde cca přes 73% firem dokázalo překonat konsensus trhů a vykázat lepší zisky. To celé znamená, že US ekonomika má dobrý výhled do dalších kvartálů. Před pondělním obchodováním dne 13.11.2017 jsou hlavní akciové indexy v USA nastaveny takto:
Blue chips index Dow Jones Industrial Average končil na 23422 bodů (-0,2%), technologicky zabarvený index Nasdaq Composite je na úrovni 6750 bodů (+0,01%), když jej podržely zejména polovodiče a širší benchmarkový index SP 500 má číslo 2582 bodů (-0,1%).

Zastavení růstu trhů má na svědomí legislativní problém, který se především týká tolik očekávaného návrhu daňového zákona. Finanční výbor Senátu je připraven k realizaci s vlastní verzi daňových úprav, která se odlišují také termínem zavedení snížení korporátních daní z 35% na 20% až od roku 2019, ovšem plán administrativy Trumpa a Kongresu zní na rok 2018. Z těchto důvodů jsou pravděpodobně objektivní obavy, že projednávání zákona bude delší, než se původně zdálo a samotné hlasování a realizace schválení by se nemuselo stihnout do svátku Thanksgiving Day či dokonce do Vánoc. Je evidentní, že stávající růst trhů byl a je spojen s aplikací zákona o daních ve snížené verzi.

Na pondělí 13.11.2017 je připraven indikátor o státním rozpočtu za říjen s očekáváním -58 mld. USD. Na komoditních trzích se ropa WTI na NYMEX dostala na kurz 56,71 USD za barel a ropa Brent stojí 63,48 USD za barel. Zlato postoupilo o 3 USD na cenu 1277 USD za trojskou unci a stříbro na COMEX má hodnotu 16,885 USD za trojskou unci. Na forexu je měnový pár EUR/USD na hranici 1,1646 USD za EUR a vztah USD/JPY je na 113,42 JPY za USD.

Otevření trhů formou indikací US futures zní na DJIA je +8 bodů a SP 500 je na +1,25 bodů.

Team analytického oddělení společnosti Seferios.

Upozornění: Všechna data, informace nebo názory (dále společně jen jako „informace“) uveřejněné na serveru Seferios mají pouze informativní a obecný charakter a nemohou proto odrážet specifické podmínky jednotlivých uživatelů. Tyto informace nejsou zamýšleny jako návrh nebo nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje ani jako investiční doporučení nebo strategie. Pokud jsou zde zmiňovány konkrétní společnosti, produkty či obchodní příležitosti, nelze to v žádném případě považovat za reklamu a jejich případné využití je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení uživatele. Přijímaná rozhodnutí by proto neměla být založena výhradně na poskytnutých informacích bez dalších konzultací a důkladného posouzení specifických podmínek. Informace zde obsažené jsou získány ze zdrojů, které Seferios považuje za věrohodné (např. zpravodajství CTK, jehož obsah je chráněný autorským právem). Přes veškerou snahu zajistit, aby zde uvedené informace byly spolehlivé, není možné garantovat jejich správnost a Seferios neodpovídá za případné chyby nebo opomenutí, ani za správnost, celistvost, aktuálnost nebo spolehlivost uváděných informací k datu jejich zveřejnění či dále v budoucnosti. Každá investice zahrnuje určitou míru rizika, ale riziko ztráty při obchodování na mimoburzovních finančních trzích (Forex) je podstatné. Výsledky investic minulého období nejsou zárukou výnosů budoucích. Pokud uživatel uvažuje o obchodování na těchto trzích, měl by si být tohoto rizika vědom, aby se před investováním dokázal kvalifikovaně rozhodnout. Seferios nezaručuje uživatelům zisk, výnos ani návratnost jakékoliv investice založené na zde uvedených informacích, nebude se podílet na zisku a nenese zodpovědnost za žádné důsledky nebo případné ztráty vycházející z těchto informací jako celku nebo jejich části. Zde obsažené informace vyjadřují názory Seferios a Seferios si vyhrazuje právo na jejich změnu nebo odvolání kdykoliv v budoucnu bez předchozího upozornění. Forex24.cz rovněž není povinen zde uvedené informace aktualizovat. Jakékoliv neautorizované použití, redistribuce nebo šíření těchto informací

Zde obsažené informace vyjadřují názory Seferios a Seferios si vyhrazuje právo na jejich změnu nebo odvolání kdykoliv v budoucnu bez předchozího upozornění. Seferios rovněž není povinen zde uvedené informace aktualizovat. Jakékoliv neautorizované použití, redistribuce nebo šíření těchto informací

Zde obsažené informace vyjadřují názory Seferios a Seferios si vyhrazuje právo na jejich změnu nebo odvolání kdykoliv v budoucnu bez předchozího upozornění. Seferios rovněž není povinen zde uvedené informace aktualizovat. Jakékoliv neautorizované použití, redistribuce nebo šíření těchto informací