Avast EA

IPO Avast již velmi brzy

4.5.2018

Společnost Avast Holding B.V., která je zejména celosvětově známá jako tvůrce a prodejce anti-virových programů pod stejnojmenným názvem jako jméno společnosti Avast již závazně oznámila a to již dne 12.dubna 2018, že hodlá vstoupit se svými akciemi na veřejný akciový trh prostřednictvím londýnské burzy LSE (London Stock Exchange).

 

Přesný termín tohoto primárního úpisu akcií společnosti Avast Holding B.V. včetně prvého obchodního dne sice ještě nebyl oficiálně  potvrzen, avšak v prohlášení pro tisk vedení společnosti se uvádí, že tento investory velmi očekávaný krok nastane již v průběhu měsíce května letošního roku 2018. Tento záměr sice společnost prezentovala již dříve, avšak právě nyní již postoupil po stádiu příprav do vlastní realizační fáze a vlastní termín úpisu těchto akcií a následně první obchodní den může  nastat dle ekonomických zpravodajů již v příštím týdnu a to 10. května 2018.

 

Společnost Avast Holding B.V. je stoprocentním vlastníkem plně české domestikované společnosti Avast Software s.r.o., která je původním tvůrcem a prodejcem tohoto vysoce kvalitního softwaru antivirových programů, které slaví úspěch po celém světě v počtu více jak 400 milionů stále platících zákazníků s počtem tak zvaných záchytů škodlivých programů jejichž četnost čítá více jak 2 miliardy těchto čistících operací za měsíc. Tato česká dnes již nadnárodní společnost se svojí daňovou jurisdikcí v evropském Nizozemsku však fyzicky sídlí na pražském Pankráci a její historii lze datovat již od roku 1988, kdy vzniklo družstvo Alwil a v roce 2010 společnost Avast Software s.r.o.se stala plným právním následovníkem tohoto výrobního družstva, kde dříve i působili zakladatelé Avastu a to pánové Eduard Kučera a Pavel Baudiš.

 

Avast jako takový dle ekonomických zpravodajů tak již působí na softwarovém trhu více jak 25 let a je jednou z nejstarších českých firem v tomto dynamicky se rozvíjejícím technologickém oboru. Společnost Avast Holding B.V. nejen, že se úspěšně rozvíjí ve svém tvůrčím rozvoji na tomto technologickém trhu, ale rovněž je i úspěšnou společností, která pro svůj další rozvoj se nebrání ani provedení akvizicí dalších společností podnikajících v tomto oboru. Z tohoto důvodu tak v roce 2016 společnost Avast koupila za 1,3 mikiardy USD firmu svého konkurenta a to společnost AVG Technologies. Následující rok tj. v loňském roce 2017 společnost Avast koupila nespecikovaný kontrolní balík akcií britské technologické společnosti Pinform, která ve zhruba stejnou dobu pak otevřela v Japonsku svoji pobočku.

 

Společnost Avast Holding B.V. od tohoto vstupu na veřejný akciový trh prostřednictvím londýnské burzy cenných papírů LSE (London Stock Exchange) předně očekával finanční výnos v objemu minimálně 200 milionů USD pro potřebu výrazného snížení své dosavadní dluhové zátěže, která vznikla díky vysoce pozitivní akvizici společností jako jejich konkurenčních firem. Ovšem nynější odhady analytiků a burzovních odborníků udávají, že tento primární úpis akcií by mohl společnosti přinést až 1 miliardu USD. Podle původních odhadů analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank byl odhad hodnoty společnosti ve formě tržní kapitalizace ve výši zhruba 2 miliard USD, ovšem aktuálně se již tito odborníci shodují na sumě zhruba 4 miliard USD. Tato výše tržní kapitalizace společnosti Avast Holding B.V. pak tímto  odpovídá v percentuálním vyjádření s ohledem na plánovaný finanční výnos společnosti z umístění akcií formou IPO na odprodej zhruba 25  procent akciového podílu v této velmi úspěšné a dynamicky se rozvíjející nadnárodní společnosti.

 

O kvalitě tohoto IPO a potencionálního úspěchu umístění akcií společnosti Avast Holding B.V. na veřejný skciový trh prostřednictvím LSE (London Stock Exchange) již dle ekonomických zpravodajů vypovídá i sám fakt, že upisovateli této emise akcií formou IPO jsou globální světové banky jako americká J.P. Morgan či švýcarská UBS. Podle finančních stratégů investičních bank lze očekávat, že se bude jednat o vysoce zdařilé umístění akcií společností Avast Holding B.V. na veřejný akciový trh s ohledem na fakt, že v současné době investoři přímo prahnou po akciových titulech technologických společností s předurčením dynamického vývoje jejichž tržní kapitalizace převyšuje jednu milardu amerických dolarů. Tento trend dokládá i fakt nedávných velmi úspěšných IPO technologických společností jako jsou Dropbox či Spotify a právě IPO  společnosti Avast by dle odhadů analytiků makléřských společností mohlo být pro investory ještě atraktivnější.