bank notes

Bankovky a mince: Ztratí někdy na popularitě?

16.4.2018

Přestože mnoho odborníků z různých zemích neustále předpovídá brzkou možnost zániku bankovek a mincí, opak je v některých zemích EU pravdou. Přestože méně papírových bankovek a mincí užívají účastníci severských zemí, v eurozóně jako celku dochází k nárůstu užívání hotovosti. Tomuto rostoucímu trendu dokonce nezabránilo ani masové využívání bezhotovostního placení a silný vliv neměl ani vznik a rozvoj kryptoměn.

Jsou země, kde využívání hotovosti hraje významnou roli a jednou z takových zemí je právě i Česká republika. Je důležité si proto uvědomit, v čem spočívá oblíbenost mincí a bankovek a proč nebylo možné je plně nahradit. Česká národní banka uvádí, že jejich oblíbenost je dána zejména jednoduchostí v užívání, kdy již po zaplacení je obchod následně uzavřen. Výhodu nabízí také možnost obchodování velmi účinnou cestou, tedy z ruky do ruky, hotovostní obchodování je současně zcela anonymní a obě strany mají velkou šanci, že bankovky a mince budou druhou stranou přijaty.

Výhodou je také to, že přesně víme, kolik můžeme v dané chvíli peněz vydat, protože jsou opticky viditelné a spočítatelné. Jejich výhoda je především také v tom, že takové platby zvládnou i lidé s velice malou či menší finanční gramotností.

Právě to může být hlavním důvodem, proč lze jen těžko nahradit fyzické mince a bankovky bezhotovostní měnou. Z nedávných recenzí Seferios, s. r. o. je totiž zřejmé, že lidé i v dnešní zcela digitální době, nemají dostatek vědomostí a schopností v oblasti finanční gramotnosti. Manažeři společnosti uvádějí, že lidé se stále nejsou schopni orientovat v základních otázkách finanční gramotnosti, a tudíž nemohou obstát ani na investičním poli. Přitom nejde o náročné spekulace, které vedou k velké ziskovosti. Jde zejména o to, umět uložit své finanční prostředky tak, aby je každoročně neznehodnocovala inflace.

Dle slov zaměstnanců společnosti Seferios lze říci, že na popularitě bankovky a mince ztratí až ve chvíli, kdy se lidé budou bezpečně orientovat ve světě finanční gramotnosti a porozumí základům investic.